Navegació interna

Estacions i baixadors

Estacions i baixadors

La línia té 17 parades. Només a Lleida Pirineus i a Balaguer hi ha despatx de venda de bitllets:

* Són parades facultatives, és a dir, cal avisar prèviament el personal perquè el tren s'hi aturi.